top of page
Search By Tags
Follow elsewhere
  • Pinterest
  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook

Mākslas zinātnieki Ojārs Spārītis un Ginta Gerharde-Upeniece apmeklē Ernesta Vītiņa izstādi "ST

Stikla tēlnieks Ernests Vītiņš un izstādes "STIKLA LABIRINTĀ" kuratore Katriona Luīze Rožlapa bija pagodināti ar ļoti cienījamās mākslas zinātnieces, Latvijas Nacionālā Mākslas Muzeja (LNMM) Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītājas Dr. art. Gintas Gerhardes-Upenieces, un mākslas vēsturnieka, Zinātņu akadēmijas prezidenta Dr. habil. art. Ojāra Spārīša vizīti 2019. gada 26. februārī Rīgas Mākslas Telpā.

Spārīša kungs ir viens no ietekmīgākajiem Latvijas renesanses laika mākslas vēstures pētniekiem, ilgus gadus bijis Latvijas Mākslas akadēmijas lektors. Pateicoties profesora spējai jau agrīni novērtēt jauno talantu potenciālu, Ojārs Spārītis, esot Ernesta Vītiņa maģistra darba recenzents, augsti novērtējis Vītiņa māksliniecisko meistarību un unikalitāti Latvijas mākslas kontekstā. Apzinoties stikla tēlnieka radošā gara izaugsmi, Spārītis vairākkārt atbalstījis Ernesta attīstības gaitu gan ar labiem ieteikumiem, dažādi paplašinot iespējamo darbības lauku, gan palīdzot iepazīt mecenātus, veidojot pirmo mākslinieka brīvdabas izstādi Rūmenes muižā.

Ojārs Spārītis ir bijis ne vien ļoti nozīmīgs cilvēks stikla mākslinieka Ernesta Vītiņa radošās darbības izaugsmē, bet arī ļoti ietekmējis Katrionas Luīzes Rožlapas profesionālo attīstību. Kā Katrionas bakalaura darba recenzents, viņš ir atbalstījis ar konstruktīviem padomiem un patiesu ticību viņas mākslas izpētes spējās.

"Jaunās paaudzes mākslinieka Ernesta Vītiņa darbībai pēc Latvijas Mākslas akadēmijas Stikla nodaļas maģistratūras beigšanas sekoju vairākus gadus un vēlējuma formā varu vien izsacīt domu, ka viņa jaunība ir lieliska priekšrocība vēl ilgai un nepārtrauktai augšanai, attīstībai un pilnveidei. 2019. gada ziemā Rīgas Mākslas Telpā sarīkotajā izstādē eksponētajos darbos ieraugu gan to Ernestu Vītiņu, kuru pazīstu nu jau gandrīz desmit gadus, gan to, kurš pārsteidz ar inovatīviem meklējumiem, mākslinieciskās domas patstāvību un radošā brieduma iezīmēm. Iepriecina tas, ka vairuma mūsdienu jauno mākslinieku vidū Ernests Vītiņš izceļas ar patiesam māksliniekam raksturīgu ideālistisku redzējumu gan uz mākslas darba formas un satura vienību kā mērķi, gan racionālu, pat eksaktu pieeju kompozicionālās un tehnoloģiskās meistarības apguvei.

No stikla plākšņu krāvumiem diplomdarbā un pirmajos pasūtījuma darbos Rūmenes muižas parkā līdz rafinētai spēlei ar trauslā un vienlaikus viskozā materiāla fiziskajām, fizikālajām un optiskajām īpašībām ir nostaigāts garš izziņas un meklējumu ceļš, kurā ar darbu "Animae" - Dvēseles - ir sasniegta pirmā pelnītā uzvara pār telpu, materiālu un tā šķietamo trauslumu, ļaujot mākslas darbā sajūtamajai asociāciju daudzveidībai triumfēt pār gravitāciju un verbālai definīcijai nepakļaujamai emocionalitātei dominēt pār konceptuālu pragmatismu."

Vēlot Ernestam Vītiņam tālākas uzvaras pār sevi un jau sasniegto..."

- Dr. habil. art. Ojārs Spārītis

Foto reportāža : Annija Porša un Katriona Luīze Rožlapa

Comments


bottom of page